Robert Nogal, pseud. "FROG" - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Robert Nogal, pseud. "FROG"

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek poszukują Roberta Nogal, s. Roberta, ps. "FROG". Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Warszawa Wola w celu odbycia kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI pod numerem telefonu 47 723-77-20, e-mail: kryminalny@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci poszukują Roberta Nogal, s. Roberta, pseud. "FROG".

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Warszawa Wola w celu odbycia kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 180 a KK.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723-77-20 lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kryminalny@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

kom. Paulina Onyszko