Jarosław Liwiński - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Jarosław Liwiński

Data publikacji 17.11.2020

Policjanci z Komisariatu Policji w Ząbkach poszukują Jarosława Liwińskiego. Mężczyzna ścigany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga celem odbycia kary łącznej w wymiarze 3 lata i 9 miesięcy, oraz listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy dla Warszawa Praga celem zastosowania tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z KP Ząbki w siedzibie jednostki przy ul. Górnośląskiej 30 lub pod numerem tel. 47 72 47 821.

Jarosław Liwiński s. Krzysztofa i Elżbiety lat 39

ostatnio zamieszkały Ząbki ul. Polna

Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego  wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga celem odbycia kary łącznej w wymiarze 3 lata i 9 miesięcy, oraz listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy dla Warszawa Praga celem zastosowania tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dla funkcjonariuszy ważna jest każda informacja dotycząca ściganego mężczyzny i jego obecnego miejsca pobytu.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy znają miejsce pobytu poszukiwanego, o kontakt pod numerem telefonu 47 72 47 821, 47 72 47 822, telefonem alarmowym 112  lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komendant.kp-zabki@ksp.policja.gov.pl

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej ( art. 280 § 2 kpk ).

ts