Artur Dudczyk - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Artur Dudczyk

Data publikacji 29.09.2020

Policjanci Wydziału Kryminalnego KP Warszawa Wawer poszukują Artura Dudczyka. Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Wawer w siedzibie jednostki przy ul. Mrówczej 210, pod numerem tel. 47 723 23 01 lub najbliższą jednostką Policji.

Artur Dudczyk ostatnio zamieszkiwał w Warszawie przy ul. Podkowy.

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Dla funkcjonariuszy ważna jest każda informacja dotycząca ściganego mężczyzny i jego obecnego miejsca pobytu.

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 723-23-01, 47 723-23-14 lub z najbliższą jednostką Policji powołując się na numer sprawy KP-WA-K-389/20.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: dyzurny.kp-wawer@ksp.policja.gov.pl

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk.).