Dariusz Kropa - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Dariusz Kropa

Data publikacji 22.07.2020

Policjanci Wydziału Kryminalnego KP Warszawa Wawer poszukują Dariusza Kropę. Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe w Warszawie. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Wawer w siedzibie jednostki przy ul. Mrówczej 210, pod numerem tel. 47 723 23 01 lub najbliższą jednostką Policji.

 

Dariusz Kropa s. Tadeusza ostatnio zamieszkiwał w Warszawie przy ul. Króla Maciusia.


Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe w Warszawie.


Dla funkcjonariuszy ważna jest każda informacja dotycząca ściganego mężczyzny i jego obecnego miejsca pobytu.


Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 723-23-01, 47 723-23-14 lub z najbliższą jednostką Policji powołując się na numer sprawy KP-WA-K-2575/19.
Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: komendant.krp7@ksp.policja.gov.pl.

 

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk.).

 

kp