Krzysztof Grabowski - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Krzysztof Grabowski

Data publikacji 01.07.2020

Policjanci z Komisariatu Policji w Markach poszukują Krzysztofa Grabowskiego. Mężczyzna ścigany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z KP Marki w siedzibie jednostki przy ul. Sportowej 5 lub pod numerem tel. 47 72 47 761.

Krzysztof Grabowski s. Leszka urodzony w 1998 roku, ostatnio zamieszkały w Markach przy ul. Pocztowej

 

Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego  wydanego  przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli (celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 286 par. 1 KK).

Dla funkcjonariuszy ważna jest każda informacja dotycząca ściganego mężczyzny i jego obecnego miejsca pobytu.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy znają miejsce pobytu poszukiwanego, o kontakt pod numerem telefonu 47 72 47 761, 47 72 47 762, telefonem alarmowym 112  lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komendant.kp-marki@ksp.policja.gov.pl

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej ( art. 280 § 2 kpk ).

ts