Jan Emanuel Wódz - Ścigani - Komenda Stołeczna Policji - Poszukiwania

Jan Emanuel Wódz

Kryminalni z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka poszukują 24-letniego Jana Emanuela Wódz. Mężczyzna ścigany jest listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli. Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą znać miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Białołęka pod numerem tel. 22 603-52-20, 22 603-52-35 lub z Oficerem Dyżurnym pod nr tel. 22 603-51-30, 22 603-51-31.

Jan Emanuel Wódz poszukiwany jest w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy za przestępstwo oszustwa.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z Wydziałem Kryminalnym pod numerem telefonu 22 603-52-20, 22 603-52-35, lub Oficerem Dyżurnym pod numerem tel. 22 603-51-30, 22 603-51-31 lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.sternak@ksp.policja.gov.pl

Policjanci jednocześnie zapewniają utrzymanie tajemnicy, co do osoby informującej ( art. 280 § 2 kpk ).

po